Moja strona

Strona główna

Witamy na naszej stronie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztof Rządzinski zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną średniej i drobnej przedsiębiorczości oraz reprezentację osób fizycznych przed sądami.

Nasi klienci mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawy
• stałej obsługi prawnej

• obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

• prowadzenia spraw na zlecenie obrony w sprawach karnych

• obrony w sprawach karnych gospodarczych

• reprezentacji przed sądami w sprawach karnych gospodarczych

• reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych

• prowadzenia spraw podatkowych

• dochodzenia odszkodowań

• dochodzenia należności w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

• spraw cywilnych

• spraw rodzinnych i spadkowych

• prawa rzeczowego

• pomoc prawna w zakresie nieruchomości

• pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa bankowego

• obsługa prawna spółek - Kodeks spółek handlowych

• prawa spółek

• prawa własności intelektualnej (IP)

• prawa autorskiego

• analizy sytuacji finansowej kontrahentów

• badania powiązań kapitałowych

• dochodzenia wierzytelności

• prowadzenie spraw administracyjnych przed sądami i urzędami


Kancelaria Adwokacka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Kancelaria jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00